Trwa ładowanie...
d7hl1vp
espi
22-11-2010 15:24

CEZ, a.s. - Rezultaty obrad nadzwyczajneho walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się 22 l...

CEZ, a.s. - Rezultaty obrad nadzwyczajneho walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się 22 listopada 2010 r. (77/2010)

d7hl1vp
d7hl1vp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEZ, a.s. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezultaty obrad nadzwyczajneho walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się 22 listopada 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1. Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, weryfikatorów protokołu oraz skrutatorów.Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Jana Zelenégo, na protokolantkę panią Marcelę Ulrichovą, na weryfikatorów protokołu panią Dominikę Hozákovą oraz panią Eliškę Zykmundovą, natomiast zliczanie głosów powierzono (na skrutatorów wybrano) pana Antonína Králíka oraz pana Václava Novotnégo.2. Odwołanie, potwierdzenie kooptacji i wybory członków rady nadzorczej.Walne zgromadzenieČEZ, a. s., odvołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Jana Demjanoviče, ur. 22.10.1953, zamieszkało Kadaň, Třešňová 1727, kod pocztowy 432 01.Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., odvołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s., Petra Kalaše, ur. 17.2.1940, zamieszkało Praha 10, Petrovice, Milánská 465, kod pocztowy 109 00.Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., odvołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Miloše Kebrdleho, ur. 23.6.1950, zamieszkało Praha 10, Hyacintová 3181/20, kod
pocztowy 106 00.Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., odvołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Zdeňka Trojana, ur. 1.5.1936, zamieszkało Praha 6, U Beránky 2032/5, kod pocztowy 160 00.Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło jako członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Martina Římana, ur. 11.5.1961, zamieszkałego Rybnická 2912, 738 01 Frýdek?Místek,Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło jako członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Eduarda Janotę, ur. 13. 3. 1952, zamieszkałego Nikoly Vapcarova 3267/1, 143 00 Praga 4.Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr PhDr. Jana Kohouta, ur. 29.3.1961, zamieszkałego Praha 4, Chodov, Bachova 1589/10, kod pocztowy 149 00.Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr Doc. inż. Lubomíra Lízala, Ph.D., ur. 3.6.1969, zamieszkałego Praha 4, Chodov, Ke Škole 1398/1, kod pocztowy 140 00.Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Lukáše
Hampla, ur. 31.10.1973, zamieszkałego Praha 8, Libeň, Nad Okrouhlíkem 2365/17, kod pocztowy 182 00.Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Jiřího Kadrnku, ur. 4.6.1970, zamieszkałego Hustopeče, Krátká 1229/18, kod pocztowy 693 01.Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Ivo Foltýna, ur. 5.6.1970, zamieszkałego Praha 8, Dolní Chabry, Nová 848/7, kod pocztowy 184 00.3. Odwołanie, potwierdzenie kooptacji i wybory członków komitetu ds. audytów.Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło jako członka komitetu ds. audytów ČEZ, a. s., mgr inż. Martina Římana, ur. 11.5.1961, zamieszkałego Rybnická 2912, 738 01 Frýdek?Místek.Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło jako członka komitetu ds. audytów ČEZ, a. s., mgr inż. Eduarda Janotę, ur. 13. 3. 1952, zamieszkałego Nikoly Vapcarova 3267/1, 143 00 Praga 4.Walnemu zgromadzeniu nie przedstawiono żadnych projektów w sprawach odwołania i wyboru członków komitetu ds. audytów.4.
Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej oraz umów pełnienia funkcji członków komitetu ds. audytów.Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło:1. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a mgrem inż. Martinem Římanem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.,2. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a mgrem inż. Eduardem Janotą, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.,3. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkiem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.,4. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šimkiem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.5. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s., a mgrem inż. Martinem Římanem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r. oraz6. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s., a mgrem inż. Eduardem Janotą, którą została zawarta dnia 15.10.2010
r.5. Zakończenie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CEZ-077-2010_PL.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Internal InformationResults of the Extraordinary General Meeting ofČEZ, a. s., held on 22November 20101. Opening, election of the general meeting chairman, minutes clerk,minutes verifiers and persons authorized to count the votes.The General Meeting ofČEZ, a. s., elected Mr. Jan Zelený as Chairman ofthe General Meeting, Ms. Marcela Ulrichová as Minutes Clerk, and Ms.Dominika Hozáková and Ms. Eliška Zykmundová as Minutes Verifiers, andMr. Antonín Králík and Mr. Václav Novotný as persons to count the votes(scrutineers).2. Recall, confirmation of co-opting and election of the SupervisoryBoard members.General Meeting ofČEZ, a. s., recalled from the Supervisory Board ofČEZ, a. s., Jan Demjanovič, date of birth 22 November 1953, residing inKadaň, Třešňová 1727, Postal Code 432 01.General Meeting ofČEZ, a. s., recalled from the Supervisory Board ofČEZ, a. s., Petr Kalaš, date of birth 17 February 1940, residing inPraha 10, Petrovice, Milánská 465, Postal Code 109 00.General Meeting ofČEZ, a. s., recalled from
the Supervisory Board ofČEZ, a. s., Miloš Kebrdle, date of birth 23 June 1950, residing in Praha10, Hyacintová 3181/20, Postal Code 106 00.General Meeting ofČEZ, a. s., recalled from the Supervisory Board ofČEZ, a. s., Zdeněk Trojan, date of birth 1 May 1936, residing in Praha6, U Beránky 2032/5, Postal Code 160 00.General Meeting ofČEZ, a. s., confirmed MartinŘíman, date of birth 11May 1961, residing at Rybnická 2912, 738 01 Frýdek– Místek, as a memberof the Supervisory Board ofČEZ, a. s.General Meeting ofČEZ, a. s., confirmed Eduard Janota, date of birth 13March 1952, residing at Nikoly Vapcarova 3267/1, 143 00 Praha 4, as amember of the Supervisory Board ofČEZ, a. s.General Meeting ofČEZ, a. s., elected Jan Kohout, date of birth 29March 1961, residing in Praha 4, Chodov, Bachova 1589/10, Postal Code149 00, as a member of the Supervisory Board ofČEZ, a. s.General Meeting ofČEZ, a. s., elected Lubomír Lízal, date of birth 3June 1969, residing in Praha 4, Chodov, KeŠkole 1398/1, Postal Code 14000, as a
member of the Supervisory Board ofČEZ, a. s.General Meeting ofČEZ, a. s., elected Lukáš Hampl, date of birth 31October 1973, residing in Praha 8, Libeň, Nad Okrouhlíkem 2365/17,Postal Code 182 00, as a member of the Supervisory Board ofČEZ, a. s.General Meeting ofČEZ, a. s., elected Jiří Kadrnka, date of birth 4June 1970, residing in Hustopeče, Krátká 1229/18, Postal Code 693 01, asa member of the Supervisory Board ofČEZ, a. s.General Meeting ofČEZ, a. s., elected Ivo Foltýn, date of birth 5 June1970, residing in Praha 8, Dolní Chabry, Nová 848/7, Postal Code 184 00,as a member of the Supervisory Board ofČEZ, a. s.3. Recall, confirmation of co-opting and election of the Audit Committeemembers.General Meeting ofČEZ, a. s., confirmed MartinŘíman, date of birth 11May 1961, residing at Rybnická 2912, 738 01 Frýdek– Místek, as a memberof the Audit Committee ofČEZ, a. s.General Meeting ofČEZ, a. s., confirmed Eduard Janota, date of birth 13March 1952, residing at Nikoly Vapcarova 3267/1, 143 00 Praha 4, as amember
of the Audit Committee ofČEZ, a. s.No proposal was submitted to the General Meeting regarding the recalland election of the Audit Committee members.4. Approval of the contracts for performance of the function ofSupervisory Board members and approval of the contracts for performanceof the function of Audit Committee members.General Meeting ofČEZ, a. s., approved:1. contract for performance of the function of a supervisory boardmember, concluded by and betweenČEZ, a.s. and MartinŘíman on 15October 2010,2. contract for performance of the function of a supervisory boardmember, concluded by and betweenČEZ, a.s. and Eduard Janota on 15October 2010,3. contract for performance of the function of a supervisory boardmember, concluded by and betweenČEZ, a.s. and Vladimír Hronek on 15October 2010,4. contract for performance of the function of a supervisory boardmember, concluded by and betweenČEZ, a.s. and DrahoslavŠimek on 15October 2010,5. contract for performance of the function of an audit committeemember, concluded
by and betweenČEZ, a.s. and MartinŘíman on 15October 2010,6. contract for performance of the function of an audit committeemember, concluded by and betweenČEZ, a.s. and Eduard Janota on 15October 2010.5. Conclusion. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7hl1vp

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7hl1vp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d7hl1vp