Trwa ładowanie...
d416q1n

CFI HOLDING S.A. - Powołanie osób zarządzających w spółce zależnej od Emitenta (35/2015)

CFI HOLDING S.A. - Powołanie osób zarządzających w spółce zależnej od Emitenta (35/2015)

Share
d416q1n

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CFI HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób zarządzających w spółce zależnej od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, stanowiącej podmiot zależny od Emitenta, podjęło uchwałę w sprawie zwiększenia ilości członków zarządu z jednej do trzech osób. W związku z powyższym w dniu 31 sierpnia 2015 roku, jako nowych członków zarządu Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi powołano Pana Michała Pawła Kawczyńskiego oraz Pana Michała Hieronima Bartczaka, powierzając im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Spółki. Wobec powyższego, do reprezentacji Spółki Central Fund of Immovales Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi uprawniona jest Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska działająca samodzielenie, oraz Wiceprezesi Pan Michał Paweł Kawczyński oraz Pan Michał Hieronim Bartczak działający łącznie. Informacje dotyczące wykształcenia oraz przebiegu pracy zawodowej nowych członków zarządu Spółki znajdują się w załącznikach. Pan Michał Paweł Kawczyński, pozostaje jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Spółki CFI Holding S.A. Według złożonego przez Pana Michała Pawła Kawczyńskiego oświadczenia nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności CFI Holding S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Kawczyński nie widnieje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Pan Michał Hieronim Bartczak, pozostaje jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Spółki CFI Holding S.A. Według złożonego przez Pana Michał
Bartczaka oświadczenia nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności CFI Holding S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Bartczak nie widnieje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CV Michał Bartczak.pdf | CV Michał Bartczak | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | CV Michał Kawczyński.pdf | CV Michał Kawczyński | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d416q1n

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CFI HOLDING S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 50-055 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Teatralna | | 10-12 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 71 327 55 11 | | 71 352 63 21 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d416q1n

Podziel się opinią

Share
d416q1n
d416q1n