Trwa ładowanie...
d1v94pn
d1v94pn

CIR ws. posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych (komunikat)

...
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1v94pn

19.09. Warszawa - CIR informuje:

Powołanie zespołu roboczego do spraw zmian organizacyjnych i legislacyjnych w systemie służb specjalnych zostało zapowiedziane przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska podczas posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, które odbyło się w dniu 18 września br.

W porządku dziennym posiedzenia Kolegium znalazło się zaopiniowanie projektów budżetów służb specjalnych na przyszły rok. Po dyskusji Kolegium wyraziło pozytywną opinię na temat przedłożonych projektów. Kolegium pozytywnie zaopiniowało również projekty wytycznych Prezesa Rady Ministrów dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego określające kierunki działania tych służb w 2013 r.

d1v94pn

Poruszono także problemy związane z zagrożeniami terrorystycznymi. Przewodniczący Kolegium premier Donald Tusk zapowiedział kontynuowanie dyskusji na temat aktualnych zagrożeń terrorystycznych i podejmowanych w tym zakresie środków bezpieczeństwa na najbliższym posiedzeniu Kolegium.

Następnie przeprowadzono dyskusję na temat propozycji zmian organizacyjnych i legislacyjnych dotyczących służb specjalnych. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z propozycjami wypracowanymi w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego prowadzonego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych przedstawił efekty dyskusji na ten temat, która odbyła się na forum Komisji. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rezultaty prac Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych zostaną wykorzystane przez zespół roboczy do spraw zmian organizacyjnych i legislacyjnych w systemie służb specjalnych, który zostanie w najbliższym czasie powołany przy Kolegium. Zespół będzie analizował następujące problemy:

-nadzór nad służbami specjalnymi,

-koordynacją pracy służb,

d1v94pn

-kontrola działań służb, w tym wykonywanych przez nie czynności operacyjno-rozpoznawczych,

-podziałem zadań i kompetencji służb,

-ujednoliceniem i modernizacją pragmatyki służbowej.

Premier podkreślił, że obecnie służby nadmiernie skoncentrowały się na wykonywaniu czynności śledczych, nie kładąc wystarczającego nacisku na pracę analityczną i informacyjną. Konieczne jest wzmocnienie funkcji pozyskiwania informacji wyprzedzających, które umożliwiłyby organom państwa podejmowanie decyzji zapobiegających negatywnym zjawiskom skutkującym poważnymi szkodami dla interesów państwa i obywateli.

d1v94pn

Premier zapowiedział, że efekty prac zespołu zostaną przedłożone Kolegium w połowie listopada, a po uzyskaniu akceptacji staną się podstawą do opracowania projektów ustaw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ abuj/

d1v94pn

Podziel się opinią

Share
d1v94pn
d1v94pn