Trwa ładowanie...
dkkscuf
dkkscuf
espi

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrum ...

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dkkscuf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 03 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Edwarda Brewczyńskiego Członka Rady Nadzorczej Emitenta (dalej: Osoba Zobowiązana), o dokonanych transakcjach zakupu poniżej 5.000 Euro akcji Emitenta. Wykaz transakcji zakupu akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. przez Osobę Zobowiązaną: 1) 02 stycznia 2014 roku kupno 19.359 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po cenie 0,06 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. 2) 30 stycznia 2014 roku kupno 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 0,06 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. 3) 25 marca 2014 roku kupno 842 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 0,27 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. 4) 27 października 2014 roku kupno 580 sztuk akcji zwykłych na
okaziciela po średniej cenie 0,50 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych Pan Edward Brewczyński dokonał zakupu 21.281 sztuk akcji COLUMBUS CAPITAL S.A.. Łączna wartość transakcji nabycia akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. dokonanych przez Osobę Zobowiązaną wyniosła 1.708,88 PLN. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-005 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 7
(ulica) (numer)
+48 32 203 31 30
(telefon) (fax)
biuro@columbuscapital.pl www.columbuscapital.pl
(e-mail) (www)
9492163154 241811803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkkscuf

Podziel się opinią

Share
dkkscuf
dkkscuf