Trwa ładowanie...
dau5tj1
dau5tj1
espi

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrum ...

COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dau5tj1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 03 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Grażyny Brewczyńskiej Członka Rady Nadzorczej Emitenta (dalej: Osoba Zobowiązana), o dokonanych transakcjach zakupu poniżej 5.000 Euro akcji Emitenta. Wykaz transakcji zakupu akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. przez Osobę Zobowiązaną: 1) 27 października 2014 roku kupno 3.045 sztuk akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 0,50 PLN za każdą akcję, transakcja dokonana na rynku NewConnect podczas trwania sesji zwykłej. Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych Pani Grażyna Brewczyńska dokonała zakupu 3.045 sztuk akcji COLUMBUS CAPITAL S.A.. Łączna wartość transakcji nabycia akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. dokonanych przez Osobę Zobowiązaną wyniosła 1.522,50 PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dau5tj1

Podziel się opinią

Share
dau5tj1
dau5tj1