Trwa ładowanie...
dqmpr61

COMECO S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego ...

COMECO S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (1/2015)

Share
dqmpr61
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
COMECO S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki COMECO S.A. informuje, iż w dniu 6 maja 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Jerzego Komosińskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki COMECO S.A.
Załączniki
Plik Opis
zal CMC - RB ESPI 1-2015_zawiadomienie art 69_Jerzy Komosiński.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMECO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMECO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Narutowicza 1
(ulica) (numer)
+48 24 235 69 69 +48 24 366 95 25
(telefon) (fax)
polska@comeco.pl www.comeco.pl
(e-mail) (www)
7743196808 142884279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 ANETA KARPIŃSKA - LEJZA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqmpr61

Podziel się opinią

Share
dqmpr61
dqmpr61