Trwa ładowanie...
d2apwu7

COMECO - Zawarcie umów kredytowych o istotnej wartości (7/2015) - EBI

COMECO - Zawarcie umów kredytowych o istotnej wartości (7/2015)

Share
d2apwu7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych o istotnej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMECO S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. roku Emitent zawarł dwie umowy kredytowe z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank). W ramach pierwszej z umów Bank udzielił Emitentowi kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 1.900.000,00 zł, którego termin spłaty nastąpić ma 22.03.2018 r. Druga umowa kredytowa gwarantuje uruchomienie przez Bank linii kredytowej w wysokości 1.100.000 zł, której termin spłaty wyznaczono na 22.03.2016 r. Obie umowy przewidują zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M i marżę Banku oraz przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Pozostałe warunki zawartych umów kredytowych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy zawieraniu tego typu umów. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) pkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe
przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2apwu7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
ANETA KARPIŃSKA - LEJZA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2apwu7

Podziel się opinią

Share
d2apwu7
d2apwu7