Trwa ładowanie...
d14zasp
espi

COMPERIA.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Comperia.pl S....

COMPERIA.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Comperia.pl S.A. w dniu 23 listopada 2012 r. (5/2012)

Share
d14zasp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPERIA.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Comperia.pl S.A. w dniu 23 listopada 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comperia.pl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 listopada 2012 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1.Pan Karol Wilczko Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 207.210 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 414.420 Udział głosów na tym WZA: 17,95% Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,24% 2.Pan Bartosz Michałek Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 231.500 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 438.710 Udział głosów na tym WZA: 19,00% Udział w ogólnej liczbie głosów: 18,25% 3. FIDEA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 336.985 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 667.985 Udział głosów na tym WZA: 28,93% Udział w ogólnej liczbie głosów: 27,78% 4. Talnet Holding Limited Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 345.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 690.000 Udział głosów na tym WZA: 29,89% Udział w ogólnej liczbie
głosów: 28,70% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14zasp

| | | COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMPERIA.PL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 47 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 642 91 19 | | +48 22 642 91 19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-220-98-54 | | 140913752 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Bartosz Michałek Prezes Zarządu Bartosz Michałek
2012-11-28 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu Karol Wilczko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14zasp

Podziel się opinią

Share
d14zasp
d14zasp