Trwa ładowanie...
d1whmbk
d1whmbk
espi

CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lip ...

CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1whmbk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż dniu dzisiejszym otrzymał od spółki MBMB Sp. z o.o. (?MBMB?) zawiadomienie, w którym MBMB powiadamia, iż: "Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), spółka MBMB Sp. z o.o. (?MBMB?) w dniu 27 stycznia 2015 roku w wyniku transakcji sesyjnych spółka MBMB nabyła 3 308 723 sztuk akcji CONCEPT LIBERTY GROUP SA (?Spółka?) i tym samym zwiększeniu uległo zaangażowanie spółki MBMB w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem akcji, spółka MBMB posiadała 6 291 277 akcji Concept Liberty Group SA, które stanowiły 4,38 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 6 291 277 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów. W wyniku nabycia akcji, spółka MBMB posiada 9
600 000 akcji Concept Liberty Group SA, które stanowią 6,68 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 9 600 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CONCEPT LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 42
(ulica) (numer)
22 6272660 22 627 26 70
(telefon) (fax)
biuro@libertygroup.pl www.libertygroup.pl
(e-mail) (www)
951-22-35-691 141163738
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Rafał Plewiński Prezes Zarzau
2015-01-27 Łukasz Skalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1whmbk

Podziel się opinią

Share
d1whmbk
d1whmbk