Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

COPERNICUS - Nabycia akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną (4/2015) - EBI

COPERNICUS - Nabycia akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycia akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 01 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Dariusza Strączyńskiego akcji Emitenta w dniach: 1) 03 stycznia 2014 roku - 101 sztuk w cenie 25,00 złotych za 1 akcję, 2) 07 stycznia 2014 roku - 105 sztuk w cenie 25,00 złotych za 1 akcję, 3) 08 stycznia 2014 roku - 134 sztuki w cenie 24,50 złotych za 1 akcję, 4) 09 stycznia 2014 roku - 110 sztuk w cenie 25,00 złotych za 1 akcję. Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect w trybie zwykłym sesyjnym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Monika Trzeciak Członek Zarządu
Jacek Starobrat Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e