Trwa ładowanie...
dh4eyka
dh4eyka
espi

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną (4/2015)

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną (4/2015)
Share
dh4eyka
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
COPERNICUS SECURITIES S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informue, iż w dniu 01 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Dariusza Strączyńskiego akcji Emitenta w dniach: 1) 03 stycznia 2014 roku - 101 sztuk w cenie 25,00 złotych za 1 akcję, 2) 07 stycznia 2014 roku - 105 sztuk w cenie 25,00 złotych za 1 akcję, 3) 08 stycznia 2014 roku - 134 sztuki w cenie 24,50 złotych za 1 akcję, 4) 09 stycznia 2014 roku - 110 sztuk w cenie 25,00 złotych za 1 akcję. Transakcje zostały dokonane na rynku New Connect w trybie zwykłym sesyjnym.
Załączniki
Plik Opis
2014-12-01Zawiadomieniezart.160ustawyoobrocieIF_DS.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COPERNICUS SECURITIES S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-019 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 5
(ulica) (numer)
+48 (22) 44 00 100 +48 (22) 44 00 105
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dh4eyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Monika Trzeciak Członek Zarządu Monika Trzeciak
2015-01-20 Jacek Starobrat Członek Zarządu Jacek Starobrat

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh4eyka

Podziel się opinią

Share
dh4eyka
dh4eyka