Trwa ładowanie...
d3emjzy
d3emjzy
espi

COPERNICUS YACHTS GROUP S.A. - zmiana stanu posiadania (2/2015)

COPERNICUS YACHTS GROUP S.A. - zmiana stanu posiadania (2/2015)
Share
d3emjzy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COPERNICUS YACHTS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia od akcjonariusza Veno S.A. - na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) . W wyniku transakcji zawartych w dniu 15/01/2015, VENO Spółka Akcyjna zbyła 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji oraz dokonała zwrotu pożyczonych 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Copernicus Yachts Group S.A. nie notowanych na rynku NewConnect, stanowiących 2,97% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Copernicus Yachts Group S.A. Przed zakupem w/w akcji VENO posiadała wraz z podmiotem zależnym FUND2 VENO Spółka Akcyjna SKA 2.500.847 akcji Copernicus Yachts Group S.A. stanowiących 78,15% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Copernicus Yachts Group S.A. W związku z powyższą transakcją VENO
S.A. wraz z podmiotem zależnym FUND2 VENO Spółka Akcyjna SKA posiada obecnie 2.405.847 akcji Copernicus Yachts Group S.A. stanowiących łącznie 75,18% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Copernicus Yachts Group S.A. Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Copernicus Yachts Group S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COPERNICUS YACHTS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COPERNICUS YACHTS GROUP S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawała II 27
(ulica) (numer)
+48 22 634 37 34 +48 22 666 11 81
(telefon) (fax)
www.abeonet.pl
(e-mail) (www)
522-297-16-69 142755369
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Eryk Nyckowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3emjzy

Podziel się opinią

Share
d3emjzy
d3emjzy