Trwa ładowanie...
d4iwgms
espi

CP ENERGIA S.A. - Nabycie przez CP Energia S.A. aktywów o znacznej wartości (45/2011)

CP ENERGIA S.A. - Nabycie przez CP Energia S.A. aktywów o znacznej wartości (45/2011)
Share
d4iwgms
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-12
Skrócona nazwa emitenta
CP ENERGIA S.A.
Temat
Nabycie przez CP Energia S.A. aktywów o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CP Energia S.A. informuje, że w dniu 11 lipca 2011 r. została podpisana umowa zakupu przez CP Energia S.A. (Kupujący) od spółki zależnej KRI S.A. (Sprzedający) 100% akcji spółki KRI Marketing and Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Dane dotyczące umowy: 1.Data zawarcia umowy: 11 lipca 2011r. 2.Wartość umowy netto: wartość umowy 5.000.000 zł, 3.Przedmiot umowy: przedmiotem umowy jest sprzedaż przez spółkę zależną KRI S.A. na rzecz CP Energia S.A. 100% akcji spółki KRI Marketing and Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (KRI M&T). Inne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka KRI M&T została założona w grudniu 2010 r. Cena zakupu określona w umowie odpowiada wartości kapitału zakładowego tej spółki. Transakcja zakupu 100% akcji KRI M&T ma na celu przeprowadzenie zmian porządkujących strukturę Grupę Kapitałową CP Energia pod kątem prowadzonej działalności i obszaru specjalizacji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CP ENERGIA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gen.Zajączka 28
(ulica) (numer)
22 379 04 00 22 379 04 01
(telefon) (fax)
biuro@cpenergia.pl www.cpenergia.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2011-07-12 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iwgms

Podziel się opinią

Share
d4iwgms
d4iwgms