Trwa ładowanie...
d3lh0wb

CPI od początku 2011 powyżej celu NBP, na poziomie ok. 3 proc. r/r. - projekcja NBP

29.10. Warszawa (PAP) - Inflacja CPI od początku 2011 r. utrzymywać się będzie powyżej celu inflacyjnego NBP, na poziomie ok. 3 proc. r/r. - wynika z październikowej projekcji...

Share
d3lh0wb

29.10. Warszawa (PAP) - Inflacja CPI od początku 2011 r. utrzymywać się będzie powyżej celu inflacyjnego NBP, na poziomie ok. 3 proc. r/r. - wynika z październikowej projekcji inflacji i PKB NBP. Czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu inflacji CPI w całym horyzoncie projekcji będzie stosunkowo wysoka inflacja cen energii.

"Dodatkowo, w krótkim horyzoncie, inflacja CPI podtrzymywana będzie przez rosnącą inflację cen żywności. W dłuższym horyzoncie projekcji, wraz z kontynuacją ożywienia gospodarczego, wspieranego przez niskie realne stopy procentowe, większą rolę we wzroście inflacji odgrywać będą czynniki popytowe i rosnąca presja kosztowa ze strony rynku pracy" - napisano w dokumencie.

"Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej banku centralnego w całym horyzoncie projekcji, prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji w przedziale (1,5 proc. - 3,5 proc.) spada z około 71 proc. w 2011 r. do 64 proc. w ostatnim roku projekcji" - dodano.

d3lh0wb

Centralna ścieżka projekcji zakłada inflację w 2010 r. na poziomie 2,5 proc., w 2011 na poziomie 3,0 proc. i 3,0 proc. w 2012.

NBP przewiduje, że w krótkim horyzoncie projekcji silne wzrosty cen surowców rolnych na rynkach światowych, a także niekorzystna sytuacja podażowa na rynku krajowym, przełożą się na wzrost inflacji cen żywności.

"W dłuższym horyzoncie projekcji inflacja cen żywności obniży się ze względu na wygasanie zaburzeń podażowych na rynkach surowców rolnych, jednak spadek ten będzie ograniczany przez, będący efektem ożywienia gospodarczego, wzrost krajowego popytu i kosztów produkcji" - napisano.

Według NBP, inflacja cen energii utrzyma się w całym horyzoncie projekcji na poziomie zbliżonym do 5 proc. r/r.

d3lh0wb

"Wysoka dynamika cen energii podtrzymywana będzie przez rosnące ceny surowców energetycznych (średnio 7,3 proc. r/r w całym horyzoncie). Oczekuje się zatem, także ze względu na deklarowane, wysokie potrzeby inwestycyjne sektora energetycznego, systematycznego wzrostu cen kontrolowanych (tj. kontynuacji dotychczasowej polityki regulacji cen, której wynikiem jest oczekiwany wzrost cen gazu ziemnego od kwietnia 2011 r. oraz cen energii elektrycznej od początku 2011 r.)" - dodano.

INFLACJA BAZOWA

W dokumencie zaznaczono, że ze względu na opóźniony efekt spadku cen importu i jednostkowych kosztów pracy oraz wciąż niską presję popytową, w punkcie startowym projekcji (III kw. 2010 r.) inflacja bazowa ulega dalszemu obniżeniu i kształtuje się na poziomie 1,2 proc. r/r.

"Od początku 2011 r. do końca horyzontu projekcji można oczekiwać systematycznego wzrostu inflacji bazowej, do ponad 2 proc. r/r od II kw. 2012 r. W krótkim horyzoncie projekcji wzrost ten będzie spowodowany głownie przez rosnącą (w ujęciu rocznym) dynamikę cen importu, a także podwyżkę podstawowej stawki podatku VAT w styczniu 2011 r. W dłuższym horyzoncie dynamika cen importu obniży się, a inflacja bazowa będzie rosła w wyniku stopniowego wzrostu presji płacowej będącej efektem ożywienia w gospodarce i towarzyszącej mu poprawy na rynku pracy" - napisano.

jba/ asa/

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb