Trwa ładowanie...
da655qs

CZERWONA TOREBKA S.A. - Informacja o zawiadomieniu o nabyciu akcji spółki stanowiących ponad 15% ...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Informacja o zawiadomieniu o nabyciu akcji spółki stanowiących ponad 15% ogólnej liczby głosów w ?Czerwona Torebka? S.A. (15/2015)

Share
da655qs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawiadomieniu o nabyciu akcji spółki stanowiących ponad 15% ogólnej liczby głosów w ?Czerwona Torebka? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd spółki ?Czerwona Torebka? S.A. (dalej ?Spółka?), informuje o otrzymaniu w dniu 8 maja 2015 roku od Enaville Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Enaville?) zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. II. Powołanym wyżej zawiadomieniem Enaville poinformował Spółkę, iż 8 maja 2015 roku, nabył od spółki Forteam Investments Limited z siedzibą Limassol, Cypr wszystkie posiadane przez tę spółkę akcje Spółki, tj. 12.138.439 akcji, stanowiących 16,18% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki. Enaville wyjaśnił ponadto, że spółka, od której nabyła ona akcje Spółki jest jej jedynym akcjonariuszem. III. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki, Enaville oświadczył, iż w okresie 12 miesięcy od daty złożenia przedmiotowego zawiadomienia nie planuje dalszego zwiększania udziału w ogólnej
liczbie głosów w Spółce. IV. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki, Enaville poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki oraz, że nie zawarł umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-09 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2015-05-09 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

Podziel się opinią

Share
da655qs
da655qs