Trwa ładowanie...
d3rraca

DEBICA - Kooptacja członków Rady Nadzorczej (1/2013)

DEBICA - Kooptacja członków Rady Nadzorczej (1/2013)

Share
d3rraca

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEBICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kooptacja członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 i w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała w dniu 7 stycznia 2013 r. kooptacji do jej składu Panów Karla Brocklehurst?a oraz Łukasza Rędziniaka, jako członków Rady Nadzorczej. Karl Brocklehurst, 42 lata, absolwent chemii na Uniwersytecie Kent, który ukończył z wyróżnieniem, dyplomowany księgowy, członek Instytutu Dyplomowanych Księgowych w Anglii i Walii. Od 1992 r. do 1997 r. pracował w Price Waterhouse, gdzie objął stanowisko zastępcy managera. Od 1997 r. pracował na różnych wyższych stanowiskach w Rolls-Royce plc, w tym
Controllera Handlowego (1998 r. ? 2000 r.), managera ds. fuzji i przejęć (2001 r. ? 2004 r.), oraz Dyrektora ds. finansowych - Controls & Transmissions (2004 r. ? 2008 r.) W 2008 r. brał w utworzeniu spółki Joint Venture pomiędzy Rolls-Royce plc oraz amerykańską firmą Goodrich Corporation, następnie został mianowany Dyrektorem ds. finansowych w tej spółce. W 2010 r. ponownie zatrudniony w Rolls-Royce plc na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych ? Globar IT. W 2011 r. rozpoczął pracę w Goodyear Dunlop Tires UK na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych i IT, od listopada 2012 r. Dyrektor ds. Finansowy ? Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Goodyear Dunlop Tires Operations. Pan Karl Brocklehurst nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Łukasz Antoni Rędziniak, 44 lata, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. ? adwokat (od 1996 roku), członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie ? asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 - 1991) ? prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 r. ? 1992 r.) ? adwokat, indywidualna kancelaria współpracująca z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 r. ? 2000 r.) ? kancelaria Dewey & LeBoeuf LLP (o 1993 r. - 2007 r.), partner od 2001 r. ? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP (2007 r.- 2009 r.) ? Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K., partner, partner zarządzający biurem w Warszawie (od 2009 r.) ? Kulczyk Investments S.A., Członek Zarządu, (od 2013 r.) ? W latach 2004-2007 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Pan Łukasz Antoni Rędziniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

| | | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DEBICA | | Motoryzacyjny (mot) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-200 | | Dębica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. 1 Maja | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (014) 670-28-31 | | 014 670-09-57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.debica.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 872-000-34-04 | | 850004505 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2013-01-08 Marta Konopacka Prokurent/Dyrektor ds. Komunikacji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

Podziel się opinią

Share
d3rraca
d3rraca