Trwa ładowanie...
d2thm6i

Deficyt FUS w '15 może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł - ZUS

01.07. Warszawa (PAP) - Deficyt Funduszu Ubezpieczeń społecznych w 2015 roku może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł, czyli od 3,3 do 4,2 proc. PKB - wynika z prognozy wpływów...

Share
d2thm6i

01.07. Warszawa (PAP) - Deficyt Funduszu Ubezpieczeń społecznych w 2015 roku może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł, czyli od 3,3 do 4,2 proc. PKB - wynika z prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2015-2019 opublikowanej na stronach ZUS.

Poniżej prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego FUS (w mln zł)

(wariant 1)
2015 2016 2017 2018 2019

d2thm6i

Saldo roczne -66.997 -69.590 -71.914 -73.555 -74.465
Wpływy 132.087 139.581 147.515 156.548 166.177
Wydatki 199.084 209.171 219.430 230.103 240.642

(wariant 2)

2015 2016 2017 2018 2019

Saldo roczne -74.923 -79.565 -83.867 -87.619 -90.723
Wpływy 125.451 130.908 136.895 143.804 151.031
Wydatki 200.374 210.473 220.762 231.423 241.754

d2thm6i

(wariant 3)

2015 2016 2017 2018 2019

Saldo roczne -61.577 -62.255 -62.630 -62.354 -61.517
Wpływy 135.436 144.204 153.527 163.897 174.797
Wydatki 197.012 206.460 216.157 226.251 236.313

Poniżej prognoza salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w procencie PKB.

d2thm6i

2015 2016 2017 2018 2019

Wariant 1. -3,7% -3,6% -3,4% -3,3% -3,1%
Wariant 2. -4,2% -4,2% -4,2% -4,1% -4,0%
Wariant 3. -3,3% -3,1% -2,9% -2,7% -2,5%

ZUS przygotował prognozy w trzech różnych wariantach. We wszystkich wariantach przyjęto, że od 2013 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów będzie większy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 0,3 punktu procentowego.

Poniżej założenia poszczególnych wariantów.

WARIANT 1.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 1. stopa bezrobocia (stan na koniec roku) 13,80% 13,80% 13,30% 12,80% 12,21% 11,47% 10,79%
 2. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 101,60% 102,40% 102,50% 102,50% 102,50% 102,40% 102,40%
 3. wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 101,19% 101,05% 102,11% 102,65% 103,25% 103,23% 103,23%
 4. wskaźnik realnego wzrostu PKB 101,50% 102,50% 103,80% 104,30% 104,21% 104,09% 103,75%
 5. ściągalność składek na ubezpieczenia społeczne 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00%

WARIANT 2.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 1. stopa bezrobocia (stan na koniec roku) 14,18% 14,32% 14,20% 13,88% 13,37% 12,75% 12,19%
 2. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 101,60% 102,40% 102,50% 102,50% 102,50% 102,40% 102,40%
 3. wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 100,63% 100,62% 101,18% 102,05% 102,61% 102,55% 102,50%
 4. wskaźnik realnego wzrostu PKB 100,68% 101,87% 102,65% 103,66% 103,71% 103,52% 103,16%
 5. ściągalność składek na ubezpieczenia społeczne 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

WARIANT 3.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 1. stopa bezrobocia (stan na koniec roku) 13,44% 12,82% 11,97% 11,25% 10,55% 9,91% 9,32%
 2. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 101,60% 102,40% 102,50% 102,50% 102,50% 102,40% 102,40%
 3. wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 101,38% 101,20% 102,21% 102,94% 103,60% 103,59% 103,59%
 4. wskaźnik realnego wzrostu PKB 102,11% 103,20% 104,44% 104,80% 104,79% 104,41% 104,08%
 5. ściągalność składek na ubezpieczenia społeczne 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50%
d2thm6i

W prognozie wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wykorzystana została prognoza demograficzna Eurostatu z wariantu bazowego obliczeń wykonywanych dla Grupy Roboczej do Spraw Starzenia się Społeczeństwa przy Komisji Europejskiej.

"W okresie do 2017 r. obserwujemy coroczny wzrost populacji z 38 353 tys. w 2013 r. do 38 416 tys. w 2017 r. W latach 2018-2019 liczebność populacji spada do poziomu 38 380 tys. w 2019 roku" - napisano w dokumencie.

"Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym początkowo maleje (do 2014 r.) po czym nieznacznie wzrasta osiągając w 2019 r. poziom o 30,5 tys. większy niż w 2013 r." - dodano.

Z prognozy demograficznej Eurostatu wynika, że podwyższenie wieku emerytalnego powoduje zmniejszenie obciążenia osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym oraz osobami w wieku nieprodukcyjnym w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny nie byłby zmieniany.

d2thm6i

"Zmiany w strukturze populacji dobrze obrazuje stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu iloraz ten rośnie zarówno w warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego jak i w warunkach po podwyższeniu wieku emerytalnego. W warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego w 2013 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada 295 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast w 2019 r. liczba ta wynosi 368 osób. W warunkach uwzględniających podwyższenie wieku emerytalnego liczby te wynoszą odpowiednio 291 osób w 2013 r. oraz 316 osób w 2019 r." - napisano w dokumencie.

"Rośnie także iloraz liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu w 2013 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadają 584 osoby w wieku nieprodukcyjnym, natomiast w 2019 r. 675 osób - w warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego oraz 579 osób w 2013 r. i 612 osób w 2019 r. - w warunkach uwzględniających podwyższenie wieku emerytalnego" - dodano.

"Podwyższenie wieku emerytalnego powoduje zmniejszenie - w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny nie byłby zmieniany - obciążenia osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym oraz osobami w wieku nieprodukcyjnym" - napisano.

Poniżej prognozy demograficzne przyjęte w prognozie FUS.

d2thm6i

Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku (w tysiącach);
stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku po podwyższeniu wieku emerytalnego)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Populacja ogółem 38.353 38.382 38.403 38.415 38.416 38.405 38.380
z tego:
-w wieku przedprodukcyjnym 6.998 6.989 6.992 7.001 7.009 7.018 7.029
-w wieku produkcyjnym 24.291 24.293 24.223 24.137 24.039 23.933 23.816
-w wieku poprodukcyjnym 7.064 7.100 7.188 7.277 7.368 7.454 7.535

Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku (w tysiącach);
stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku przed podwyższeniem wieku emerytalnego)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Populacja ogółem 38.353 38.382 38.403 38.415 38.416 38.405 38.380
z tego:
-w wieku przedprodukcyjnym 6.998 6.989 6.992 7.001 7.009 7.018 7.029
-w wieku produkcyjnym 24.217 24.037 23.831 23.610 23.382 23.152 22.920
-w wieku poprodukcyjnym 7.138 7.356 7.580 7.804 8.025 8.235 8.431

Udziały poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji;
stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku po podwyższeniu wieku emerytalnego)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Populacja:
-w wieku przedprodukcyjnym 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,3% 18,3%
-w wieku produkcyjnym 63,3% 63,3% 63,1% 62,8% 62,6% 62,3% 62,1%
-w wieku poprodukcyjnym 18,4% 18,5% 18,7% 18,9% 19,2% 19,4% 19,6%

Udziały poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji;
stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku przed podwyższeniem wieku emerytalnego)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Populacja:
-w wieku przedprodukcyjnym 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,3% 18,3%
-w wieku produkcyjnym 63,1% 62,6% 62,1% 61,5% 60,9% 60,3% 59,7%
-w wieku poprodukcyjnym 18,6% 19,2% 19,7% 20,3% 20,9% 21,4% 22,0%

(PAP)

fdu/ asa/

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i