Trwa ładowanie...
d3xca7s

Dekpol przydzielił obligacje serii C3 na łącznie 9 mln zł

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Dekpol przydzielił na rzecz funduszy Pioneer FIO oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO przydziału 9 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 9 mln zł, podała spółka.

Share
d3xca7s

"Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są zbywalne, zabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M powiększonej o marżę. Odsetki z obligacji będą wypłacane kwartalnie. Z tytułu obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 19 czerwca 2019 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez emitenta na rzecz obligatariusza za każdą obligację należności głównej, powiększonej o odsetki" - czytamy w komunikacie.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku budynku mieszkalnego z częściami usługowymi, przypomniano.

Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2015 roku wynosi 184,2 mln zł.

d3xca7s

Dekpol powstał w 1993 r. Jego działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Spółka jest notowana na GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)

d3xca7s

Podziel się opinią

Share
d3xca7s
d3xca7s