Trwa ładowanie...
d24ufsu

DEKPOL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzi ...

DEKPOL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 września 2015 roku wraz z projektami uchwał (50/2015)

Share
d24ufsu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEKPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 września 2015 roku wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dekpol S.A. (?Spółka", ?Emitent?) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu na dzień 30 września 2015 roku, na godz. 9.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Dekpol NWZA ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | | | | | | | | | |
| | Dekpol NWZA projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na NWZA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 58 560 10 60 | | +48 58 560 10 61 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | dekpol@dekpol.pl | | www.dekpol.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 592-21-37-980 | | 220341682 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-09-03 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu