Trwa ładowanie...
dz2m803

DEKPOL S.A. - Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ...

DEKPOL S.A. - Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B (6/2015)

Share
dz2m803
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (?Sąd?) wydał postanowienie, zgodnie z którym zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.362.549 zł i dzieli się na 8.362.549 akcji zwykłych na okaziciela. Liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wynosi 8.362.549. Przed rejestracją podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosił 6.410.000 zł i dzielił się na 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których wynikało w sumie 6.410.000 głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz2m803

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592-21-37-980 | | 220341682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-01-08 Anna Miksza Prokurent Łączny Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz2m803

Podziel się opinią

Share
dz2m803
dz2m803