Trwa ładowanie...
d1508z9
d1508z9
espi

DEKPOL S.A. - Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ...

DEKPOL S.A. - Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B (6/2015)
Share
d1508z9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (?Sąd?) wydał postanowienie, zgodnie z którym zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.362.549 zł i dzieli się na 8.362.549 akcji zwykłych na okaziciela. Liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wynosi 8.362.549. Przed rejestracją podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosił 6.410.000 zł i dzielił się na 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których wynikało w sumie 6.410.000 głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251 Pinczyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gajowa 31
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
592-21-37-980 220341682
(NIP) (REGON)
d1508z9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-01-08 Anna Miksza Prokurent Łączny Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1508z9

Podziel się opinią

Share
d1508z9
d1508z9