Trwa ładowanie...
d3ejjsh

DEKTRA - Raport miesięczny za marzec 2015 (10/2015) - EBI

DEKTRA - Raport miesięczny za marzec 2015 (10/2015)

Share
d3ejjsh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za marzec 2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (?Emitent?, ?Spółka?) przekazuje raport miesięczny za marzec 2015 r. 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły: 2 078 204 zł w miesiącu marcu 2015 r., wzrost o 47,6% rdr, 3 825 043 zł narastająco w okresie styczeń ? marzec 2015 r., wzrost o 2,7% rdr. 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta: - istotnym zdarzeniem dla wyników finansowych Emitenta był wzrost przychodów za miesiąc marzec, który był najlepszym okresem od 42 miesięcy (września 2011 r.). Należy zwrócić uwagę, iż wzrost ten zanotowano pomimo tego, że sezon na wiodące prym produkty Grupy Emitenta tj. folie dla rolnictwa oraz materiały budowlane, jeszcze się nie rozpoczął. - pierwsze tygodnie kwietnia br. potwierdzają, że rynek dobrze przyjął nową ofertę Spółki tj. folie kiszonkarskie AgroPremium, folie budowlane IFOL-S,
siatkę podtynkową Dektra-145 oraz paroizolację IZOPAR. 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: EBI 7/2015 z dnia 13.03.2015 r. Raport miesięczny za miesiąc luty 2015 EBI 8/2015 z dnia 24.03.2015 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014. EBI 9/2015 z dnia 27.03.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna ESPI 4/2015 z dnia 27.03.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna 4. Kalendarz inwestora: W dniu 24 kwietnia 2015 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W dniu 14 maja 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc kwiecień 2015 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ejjsh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ejjsh

Podziel się opinią

Share
d3ejjsh
d3ejjsh