Trwa ładowanie...
d31zm2c

DEKTRA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra SA (9/2015) - EBI

DEKTRA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra SA (9/2015)

Share
d31zm2c
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra SA
Podstawa prawna
Treść raportu:
Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 24.04.2015 roku, na godz. 16:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach. Załączniki: Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika Informacje o ogólnej liczbie akcji w DEKTRA SA Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA 24.04.2015 Pełnomocnictwo dla osób fizycznych Pełnomocnictwo dla osób prawnych Projekty uchwał NWZA 24.04.2015 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Formularzdowykonaniaprawaglosuprzezpelnomocnika-0.pdf
InformacjeoogolnejliczbieakcjiwDektra_SA-1.pdf
Ogloszenieozwolaniu_ZWZA-2.pdf
Pelnomocnictwodlaosob_fizycznych-3.pdf
Pelnomocnictwodlaosob_prawnych-4.pdf
Projekty_uchwal-5.pdf
SprawozdanieRadyNadzorczejza2014r-6.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31zm2c

Podziel się opinią

Share
d31zm2c
d31zm2c