Trwa ładowanie...
d4eg4mw
d4eg4mw
espi

DELKO S.A. - Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku. (18/2011)

DELKO S.A. - Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku. (18/2011)
Share
d4eg4mw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty publikacji raportu okresowego za III kw. b.r., podanej w raporcie bieżącym 02/2011 z dnia 18 stycznia tego roku. Przedmiotowy raport zostanie przesłany do publicznej wiadomości w dniu 09 listopada b.r. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DELKO S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-100 Śrem
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gostyńska 51
(ulica) (numer)
0612837731 0612834015
(telefon) (fax)
office@delko.com.pl www.delko.com.pl
(e-mail) (www)
785-10-03-396 630306168
(NIP) (REGON)
d4eg4mw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Andrzej Worsztynowicz Prezes Zarządu Andrzej Worsztynowicz
2011-11-07 Dawid Harsze Wiceprezes Zarządu Dawid Harsze

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4eg4mw

Podziel się opinią

Share
d4eg4mw
d4eg4mw