Trwa ładowanie...
d2rdku1

DEPEND - Raport miesięczny ? luty 2015 r. (11/2015) - EBI

DEPEND - Raport miesięczny ? luty 2015 r. (11/2015)

Share
d2rdku1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny ? luty 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd DEPEND S.A. przekazuje raport miesięczny za Luty 2015: 1) informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DEPEND S.A. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem, nie wystąpiły w otoczeniu rynkowym DEPEND S.A. tendencje i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Jedynym zdarzeniem, które może mieć wpływ na sytuację spółki jest odmowa Zarządu Giełdy przyjęcia odwołania od uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych co do nałożenia na spółkę obowiązku sporządzenia analizy finansowej,. Jednakże ten wpływ jest trudny do określenia, gdyż faktycznie decyzja ta nie ma związku z prowadzoną i planowaną przez Spółkę działalnością. 2) zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w lutym 2015 roku: - EBI RB nr 5/2015 z dn. 09.02.2015 r. ? Odpowiedź Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na pismo w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej - EBI RB nr 6/2015 z dn. 09.02.2015 r. ? Informacja na temat linii kredytowej - EBI RB nr 7/2015 z dn. 12.02.2015 r. ? Raport miesięczny ? styczeń 2015 r. - EBI RK nr 8/2015 z dn. 13.02.2015 r. ? Raport okresowy za IV kwartał 2014 3) informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem Spółka nadal czeka na otrzymanie harmonogramu finalnego zakończenia transakcji. Jako, że większość syndykatów procedowanych równolegle już te harmonogramy otrzymała, Spółka spodziewa się otrzymać go z Bank of America z początkiem marca. 4) kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne
z punktu widzenia jego interesów. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu 2015 r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). - 12 marca 2015 r. Publikacja raportu miesięcznego za luty 2015 r. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rdku1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Henryk Kluba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rdku1

Podziel się opinią

Share
d2rdku1
d2rdku1