Trwa ładowanie...
d2nkrnt
d2nkrnt
espi

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę...

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki (16/2012)
Share
d2nkrnt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-11
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), tj. przez Taxus Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi. Zgodnie z przekazanym przez Piotra Jędrzejczaka ? Prezesa Zarządu Spółki zawiadomieniem osoba blisko związana z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Piotrem Jędrzejczakiem, tj. Taxus Fund SA zbyła łącznie 20.000 akcji Spółki, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 5 grudnia 2012 roku (zbycie 17.548 akcji po cenie 0,12 zł za jedną akcję oraz zbycie 2.452 akcji po cenie 0,13 zł za jedną akcję).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strycharska 24 lok. 118
(ulica) (numer)
(42) 207-89-61 (42) 207-89-62
(telefon) (fax)
sekretariat@dfp.pl http://www.dfp.pl
(e-mail) (www)
7272670586 100161409
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Paweł Walczak Członek Zarządu
2012-12-11 Monika Ostruszka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkrnt

Podziel się opinią

Share
d2nkrnt
d2nkrnt