Trwa ładowanie...
d17t2nk

DIGATE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obroci...

DIGATE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2013)

Share
d17t2nk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-02
Skrócona nazwa emitenta
DIGATE S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Digate S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 stycznia 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzone przez Prezesa Zarządu Digate S.A. ? Pana Łukasza Kossakowskiego w sprawie dokonanej przez niego transakcji zbycia 4 011 500 (słownie: cztery miliony jedenaście tysięcy pięćset) akcji Digate S.A., po średnie cenie 0,001 zł, za łączną kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych). Zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym zawiadomieniu ww. transakcja została zawarta w Toruniu, na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 31.12.2012 r. Wyżej wymieniona transakcja sprzedaży została zawarta ze spółką LKInvest Sp. z o.o., w której Łukasz Kossakowski posiada 4950 udziałów, stanowiących 99% udziału w kapitale zakładowym na Walnym Zgromadzeniu Wspólników LKInvest Sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

| | | DIGATE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DIGATE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 l 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 400 400 7 | | (22) 400 400 7 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | digate@digate.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1070013379 | | 141544908 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Łukasz Kossakowski Prezes Zarządu Łukasz Kossakowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

Podziel się opinią

Share
d17t2nk
d17t2nk