Trwa ładowanie...
d3c077i
d3c077i
espi

DIGITAL AVENUE S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2...

DIGITAL AVENUE S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014r. (3/2014)
Share
d3c077i

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DIGITAL AVENUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2014r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Digital Avenue Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje niniejszym, iż w dniu 05 maja 2014r. otrzymał od jednego z akcjonariuszy Spółki, działającego na podstawie art. 401 par. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 maja 2014r. sprawy podjęcia uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji na mocy postanowień par. 26 ust. 3 lit. d) statutu Spółki. W uzasadnieniu do zmiany porządku obrad akcjonariusz wskazał, iż zważywszy na fakt, że powołanie członków Rady Nadzorczej III kadencji nastąpiło na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 29 czerwca 2011 roku, kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki wygaśnie w dniu 27.05.2014r. Zasadnym jest zatem umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym
na dzień 27.05.2014r. Wraz z żądaniem akcjonariusz przedłożył projekty uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta IV kadencji oraz skan informacji o stanie rachunku papierów wartościowych, z którego wynika, że na dzień 05 maja 2014r. (dzień żądania) Akcjonariusz posiadał akcje Emitenta reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza , o którym mowa w niniejszym raporcie. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad nowego punktu 8.11 porządku obrad dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji. W załączeniu Emitent przekazuje treść zawiadomienia o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 maja 2014 roku wraz z nowym porządkiem obrad, uwzględniającym żądanie Akcjonariusza i wyliczeniem nowego punktu porządku obrad oraz projekty uchwał,
aktualny wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją i formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - zmiana porządku obrad wraz z projektami uchwał, pełnomocnictwem, instrukcją i formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c077i

Podziel się opinią

Share
d3c077i
d3c077i