Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

DM IDM SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA (16/2013)

DM IDM SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA (16/2013)
Share
d1mrepq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: Emitent), , stosownie do treści § 21 w związku z §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zmianami), niniejszym informuje, iż w dniu 4 czerwca 2013 r. otrzymał oświadczenie Pana Adama Szyszki o rezygnacji z dniem 4 czerwca 2013 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA z uwagi na trudności w pogodzeniu obowiązków Członka Rady Nadzorczej DM IDMSA z innymi obowiązkami, w tym zwłaszcza obowiązkami akademickimi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 397 06 00 012 397 06 01
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)
d1mrepq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2013-06-04 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq