Trwa ładowanie...
dkdux1m
espi
31-01-2012 09:54

DM IDM SA - Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA (5/2012)

DM IDM SA - Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA (5/2012)

Share
dkdux1m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej: DM IDMSA, Spółka) z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 stycznia 2012 r. otrzymał zawiadomienie informujące, iż w wyniku zawarcia transakcji (dalej: Transakcja) zwiększył się procentowy udział Warsaw Equity Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego IDM S.A. powyżej 5 %. W związku z powyższym Dom Maklerski IDM S.A. podaje poniższe informacje: Przed zwiększeniem udziału Warsaw Equity Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiadała jakichkolwiek akcji Domu Maklerskie IDM S.A. Po zawarciu Transakcji, Warsaw Equity Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 21.817.000
(słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy) akcji DM IDMSA, co stanowi 9,99 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM SA; akcje te odpowiadają 21.817.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy) głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM SA, co stanowi 9,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDM S.A. Warsaw Equity Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje Domu Maklerskiego IDM S.A. Jednocześnie Warsaw Equity Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkdux1m

| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM IDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-01-31 Łukasz Jagiełło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkdux1m
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dkdux1m
dkdux1m