Trwa ładowanie...
d7smary

DM WDM SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011 (4/2012)

DM WDM SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011 (4/2012)

Share
d7smary

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") podaje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011. Wykaz obejmuje zarówno informacje bieżące i okresowe przekazane przez system ESPI po dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki jak i informacje bieżące i okresowe przekazane do publicznej wiadomości za pomocą systemu EBI i ESPI w okresie, gdy papiery wartościowe Spółki były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201 (kod pocztowy 53-329). Raporty zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki (www.wdmsa.pl, zakładka Relacje Inwestorskie), na stronie NewConnect
(www.newconnect.pl) oraz na stronie GPWInfoStrefa (gpwinfostrefa.pl). Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Dom Maklerski WDM S.A. do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

| | | DOM MAKLERSKI WDM S. A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM WDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-329 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1/201 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 79 11 555 | | 71 79 11 556 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wdmsa.pl | | www.wdmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8951853338 | | 020195815 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Wojciech Gudaszewski Prezes Zarządu
2012-01-30 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

Podziel się opinią

Share
d7smary
d7smary