Trwa ładowanie...
d4lvaey

DREWEX S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)

DREWEX S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)

Share
d4lvaey

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Syndyk Spółki Drewex S.A., w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: RAPORTY KWARTALNE: - za IV kwartał 2011 r. ? 29 luty 2012 r. - za I kwartał 2012 r. ? 15 maj 2012 r. - za III kwartał 2012 r. ? 15 listopad 2012 r. Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku. RAPORT PÓŁROCZNY: - za I półrocze 2012 r. ? 31 sierpień 2012 r. RAPORT ROCZNY - za 2011 rok ?
30 kwiecień 2012 r. (Raport nie będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 29 Ustawy o rachunkowości ? wystąpienie przesłanek braku założenia kontynuacji działalności przez Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 roku w związku z ogłoszeniem upadłości obejmującej likwidację jego majątku oraz art. 64 Ustawy o rachunkowości ? niepodleganie badaniu i ogłaszaniu rocznych sprawozdań finansowych jednostek przy założeniu wystąpienia przesłanek braku kontynuacji działalności gospodarczej). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
012 260 91 67 012 260 91 67
(telefon) (fax)
www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Zbigniew Gach Syndyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lvaey

Podziel się opinią

Share
d4lvaey
d4lvaey