Trwa ładowanie...
d4cyo9p
d4cyo9p
espi

DREWEX S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G (28/2011)

DREWEX S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G (28/2011)
Share
d4cyo9p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd DREWEX S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2011 roku działając na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały nr 04/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii G na poziomie 1,00 (słownie: jeden) złoty za każdą akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
033 087 47 80 033 873 47 83
(telefon) (fax)
poczta@drewex.com www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Andrzej Krakówka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cyo9p

Podziel się opinią

Share
d4cyo9p
d4cyo9p