Trwa ładowanie...
dpdcs8d
dpdcs8d
espi

DROZAPOL - Informacja o akcjach własnych Emitenta (36/2014)

DROZAPOL - Informacja o akcjach własnych Emitenta (36/2014)
Share
dpdcs8d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Informacja o akcjach własnych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że w procesie scalenia akcji liczba niedoborów scaleniowych uzupełnionych akcjami własnymi Emitenta wyniosła 2.574 sztuki. Przed scaleniem akcje te stanowiły 0,01% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 2.574 głosów na walnym zgromadzeniu. Podstawę uzupełnienia niedoborów scaleniowych stanowiła uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. z dnia 22.09.2014r. Po scaleniu akcji Spółka posiada 361.234 akcje uprawniające do 361.234 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji własnych w kapitale zakładowym wynosi 5,9%, a udział w głosach 4,2%. Wartość nominalna akcji przed scaleniem wynosiła 1,00 zł, po scaleniu wynosi ona 5,00 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)
dpdcs8d

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Agnieszka Łukomska Prokurent
2014-11-21 Grażyna Rybka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpdcs8d

Podziel się opinią

Share
dpdcs8d
dpdcs8d