Trwa ładowanie...
d2oueam
espi

DSS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ zwołanym na dzie...

DSS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ zwołanym na dzień 30.06.2011 r. (43/2011)
Share
d2oueam
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-07
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ zwołanym na dzień 30.06.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Dolnośląskie Surowce Skalne" S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539)
Załączniki
Plik Opis
Wykaz akcjonariuszy posiadacjących co najmniej 5 proc. akcji na ZWZ 30-06-2011.pdf Wykaz akcjonariuszy posiadacjących co najmniej 5 proc. akcji na ZWZ 30-06-2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(22) 354 93 20
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)
d2oueam

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Jan Łuczak Prezes Zarządu Jan Łuczak
2011-07-07 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oueam

Podziel się opinią

Share
d2oueam
d2oueam