Trwa ładowanie...
d3zbrn5

DTP S.A. - Autopoprawki do projektu uchwały nr 5 opublikowanej raportem bieżącym nr 9/2012 (12/2012)

DTP S.A. - Autopoprawki do projektu uchwały nr 5 opublikowanej raportem bieżącym nr 9/2012 (12/2012)

Share
d3zbrn5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DTP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Autopoprawki do projektu uchwały nr 5 opublikowanej raportem bieżącym nr 9/2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DTP SA z siedzibą w Warszawie niniejszym zgłasza w ramach autopoprawki następujące zmiany w projekcie uchwały nr 5 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. I. § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. [Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] Stosownie do postanowień art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii wprowadzenia systemu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Spółki. Akcje serii C będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A." II.
§ 13 otrzymuje brzmienie: "§13. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych] Uprawnionymi do objęcia 5.714.000 (słownie: pięć milionów siedemset czternaście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A jest JAMICO Spółka z o.o. spółka komandytowo akcyjna ("Uprawnieni")." Powyższe zmiany zostaną zarekomendowane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w dniu 3 kwietnia 2012 roku do ich przyjęcia i stanowią sprostowanie oraz redakcyjne doprecyzowanie treści uchwały w zakresie zgodności z pierwotnym celem uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zbrn5

| | | DTP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DTP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | DOMANIEWSKA | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213602553 | | 142920302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Michał Handzlik Członek Zarządu
Jarosław Simbor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zbrn5

Podziel się opinią

Share
d3zbrn5
d3zbrn5