Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

DTP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DTP S.A. na dz...

DTP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DTP S.A. na dzień 4 września 2012 r. (23/2012)
Share
d18d7mo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DTP S.A. na dzień 4 września 2012 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 września 2012 r. na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 42. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia za udział posiedzeniach. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik Opis
OGLOSZENIE NWZ.pdf
FORMULARZ.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DTP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
DOMANIEWSKA 42
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213602553 142920302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Michał Handzlik Członek Zarządu
Jarosław Simbor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo