Trwa ładowanie...
d336ehn

ECA - Korekta raportu nr 77/2014 z dnia 9 grudnia 2014 (79/2014) - EBI

ECA - Korekta raportu nr 77/2014 z dnia 9 grudnia 2014 (79/2014)

Share
d336ehn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 79 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 77/2014 z dnia 9 grudnia 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 77/2014 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej z dnia 9 grudnia 2014. W wyniki pomyłki pisarskiej podano nieprawidłową cenę sprzedaży. Treść przed korektą: Zarząd ECA Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2014 roku Spółka zawarła z osobą prawną umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Kancelaria Biegłych Rewidentów ?Auxilium? Sp. z o.o. (spółka) z siedzibą w Sulechowie, za łączną cenę 20.000,00 PLN. Sprzedane udziały stanowiły 40% w kapitale zakładowym Spółki. Wartość księgowa udziałów jest równa cenie sprzedaży. Sprzedaż udziałów jest elementem realizacji procesu restrukturyzacji Emitenta i reorganizacji jego grupy kapitałowej. Treść po korekcie: Zarząd ECA Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2014 roku Spółka zawarła z osobą prawną umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Kancelaria Biegłych Rewidentów ?Auxilium? Sp. z o.o. (spółka) z siedzibą w Sulechowie, za łączną cenę 30.000,00 PLN.
Sprzedane udziały stanowiły 40% w kapitale zakładowym Spółki. Wartość księgowa udziałów wynosiła 20.000,00 PLN. Sprzedaż udziałów jest elementem realizacji procesu restrukturyzacji Emitenta i reorganizacji jego grupy kapitałowej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d336ehn

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d336ehn

Podziel się opinią

Share
d336ehn
d336ehn