Trwa ładowanie...
d20in3w

eCARD S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (11/2012)

eCARD S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (11/2012)

Share
d20in3w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd eCard S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2012 roku, otrzymał dwa zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi: 1. Pierwsze zawiadomienie dotyczy nabycia akcji Emitenta przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK (dalej: "TUW SKOK"), w którym Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję członka zarządu. Zestawienie transakcji nabycia akcji Emitenta przez TUW SKOK: W dniu 19 marca 2012 roku objęto 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie emisyjnej 0,25 zł. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym. 2. Drugie zawiadomienie dotyczy nabycia akcji Emitenta przez TUW SKOK, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zestawienie transakcji nabycia akcji Emitenta przez TUW SKOK: W dniu 19 marca 2012 roku objęto 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie emisyjnej 0,25 zł. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym. Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20in3w

| | | eCARD Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | eCARD S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 511 20 02 | | 058 511 20 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@ecard.pl | | www.ecard.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-31-03-040 | | 016341786 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu
2012-04-02 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20in3w

Podziel się opinią

Share
d20in3w
d20in3w