Trwa ładowanie...
d333ai2

EDISON - Objęcie akcji serii L Emitenta w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego (10/2015) - EBI

EDISON - Objęcie akcji serii L Emitenta w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego (10/2015)

Share
d333ai2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji serii L Emitenta w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Edison S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) w nawiązaniu do uchwały nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. zawarł ze spółką Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Amida Capital?) umowę objęcia 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 0000001 do 1500000, cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za 1 akcje i łącznej cenie emisyjnej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Akcje Serii L zostały objęte przez Amida Capital w wykonaniu praw wynikających z wydanych w dniu 31 sierpnia 2015 roku warrantów subskrypcyjnych Spółki. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5a) Załącznika nr 3 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Kuciel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

Podziel się opinią

Share
d333ai2
d333ai2