Trwa ładowanie...
d2s7wam
espi

EDISON S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 ...

EDISON S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 grudnia 2014 r. (6/2014)
Share
d2s7wam
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
EDISON S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 grudnia 2014 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Edison S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040306 (?Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 3 grudnia 2014 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. W załączeniu znajdują się następujące dokumenty: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ na dzień 2014-12-03. 2. Projekty uchwał na NZWZ. 3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na NZWZ. 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ. 5. Informacja o liczbie akcji Edison S.A. na dzień 2014-11-07.
Załączniki
Plik Opis
1 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Edison S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ na dzień 2014-12-03.
2 Projekty uchwał na NWZW Edison S.A. - RN.pdf Projekty uchwał na NZWZ.
3 Wzór pełnom. do głosowania na NWZW.pdf Formularz pełnomocnictwa do głosowania na NZWZ.
4 Formularze do głosowania.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ
5 Informacja o liczbie akcji Edison S.A. na dzień 2014-11-07.pdf Informacja o liczbie akcji Edison S.A. na dzień 2014-11-07

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s7wam

Podziel się opinią

Share
d2s7wam
d2s7wam