Trwa ładowanie...
d2msec5
espi

EFH - Anekt do listu księgowego w związku z prcesem scalenia akcji Spółki (12/2013)

EFH - Anekt do listu księgowego w związku z prcesem scalenia akcji Spółki (12/2013)
Share
d2msec5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Anekt do listu księgowego w związku z prcesem scalenia akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym złożył w KDPW S.A. aneks do listu księgowego scalenia akcji Spółki. Zgodnie z treścią aneksu, niedobory scaleniowe zgodnie z uchwałą NWZA Spółki z dnia 20 grudnia 2012 roku zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Spółkę. Zgodnie ze zgodą NWZA Zarząd podjął uchwałę, w której zrzekł się praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów otrzymania jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej, ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. Dzień scalenia ustalony został na 15 lutego 2013 roku. Łączna ilość niedoborów scaleniowych wynosi 5 259 akcji. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji, każdy akcjonariusz Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe stanie się
uprawniony do otrzymania, w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 złotych. Uprawnienia akcjonariusza Spółki do otrzymania w zamian za posiadane przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Michał Tober Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2msec5

Podziel się opinią

Share
d2msec5
d2msec5