Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

EFH - Wnioski o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej oraz złożenie wniosków o u...

EFH - Wnioski o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej oraz złożenie wniosków o upadłość z możliwością zawarcia układu (66/2012)
Share
d1y0k8r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-28
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Wnioski o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej oraz złożenie wniosków o upadłość z możliwością zawarcia układu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.( "Spółka") informuje, że w dniu 27 sierpnia 2012 r. Zarządy HW1 sp. z o.o. i HW2 sp. z o.o. ("Spółki zależne") złożyły do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie wnioski o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątków Spółek zależnych oraz jednocześnie złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości Spółek zależnych z możliwością zawarcia układu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Wiesław Migut Prezes Zarządu
2012-08-28 Michał Tober Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r