Trwa ładowanie...
dau5tj1
dau5tj1
espi

EFH - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok (4/2015)

EFH - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dau5tj1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. informuje, że w dniu 4 lutego 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 16 pkt. 10 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. Rada Nadzorcza na biegłego rewidenta wybrała PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 477. Spółka nie korzystała z usług PKF Consult sp. zo.o. z siedzibą w Warszawa. Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z wybranym audytorem obejmującej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w terminach umożliwiających przeprowadzenie audytu i wydanie opinii wraz z raportem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dau5tj1

Podziel się opinią

Share
dau5tj1
dau5tj1