Trwa ładowanie...
d4izocc
d4izocc
espi

EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (26/2012)

EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (26/2012)
Share
d4izocc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 czerwca 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, które zostały dokonane przez animatora emitenta ? Dom Maklerski IDM S.A. Pan Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A. w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A., przesłał do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski IDM S.A. w ramach pełnienia funkcji animatora emitenta dla akcji Spółki w okresie od 4 do 8 czerwca 2012 roku. Zestawienie danych dotyczących tych transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
Załączniki
Plik Opis
RB-26 - Załącznik do raportu.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Riad Bekkar Prezes Zarządu
2012-06-13 Izabela Gałązka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izocc

Podziel się opinią

Share
d4izocc
d4izocc