Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

EGB INVESTMENTS - Rozpoczęcie emisji obligacji serii AE (1/2015) w ramach realizowanego przez Spó ... - EBI

EGB INVESTMENTS - Rozpoczęcie emisji obligacji serii AE (1/2015) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji. (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rozpoczęcie emisji obligacji serii AE (1/2015) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji.
Podstawa prawna
Treść raportu:
27 stycznia 2015 r. Zarząd EGB Investments S.A, podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji trzyletnich obligacji serii AE (1/2015) o wartości do 10 mln zł. Jednocześnie Zarząd EGB Investments S.A. wskazuje, iż wartość wszystkich wyemitowanych, a nie wykupionych przez Spółkę obligacji nie może przekroczyć wartości Programu Emisji Obligacji, czyli 80 mln zł. Informację o dojściu do skutku emisji, Spółka przekaże w osobnym raporcie bieżącym EBI. PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9