Trwa ładowanie...
d2wodh8
d2wodh8
espi

EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (16/2012)

EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (16/2012)
Share
d2wodh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO Holding S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2012r. otrzymał z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (DM BZWBK S.A.) z/s w Poznaniu informację, iż w dniach 16-18 maja 2012 roku DM BZ WBK S.A., wykonując postanowienia Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych z dnia 21 grudnia 2011 roku, działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabył na własny rachunek 7.414 akcji Spółki, stanowiących 0,0152% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 7.414 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,0152% ogólnej liczby głosów). Akcje zostały nabyte podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. średnią jednostkową cenę 3,65 zł w ramach realizacji programu odkupu akcji własnych, o którym mowa w raporcie 28/2011 z 22 grudnia 2011 roku, stosownie do upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 listopada 2011 r. Wartość
nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł. Wykaz poszczególnych transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Po nabyciu akcji, będących przedmiotem niniejszego raportu, DM BZWBK S.A. posiada 7.414 akcji EKO Holding S.A., stanowiących 0,0152% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 7.414 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,0152% ogólnej liczby głosów). Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy DM BZWBK S.A. a Emitentem, akcje nabywane przez DM BZWBK S.A. w wykonaniu programu skupu akcji własnych Emitenta, zostaną nabyte przez Emitenta od DM BZWBK S.A. w drodze transakcji pakietowej. Na dzień publikacji raportu Spółka posiada 125.331 akcji, co stanowi 0,2578 % udziału w kapitale własnym i daje prawo do wykonania 125.331 głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 162012nabycie akcji własnych załącznik.pdf | załącznik do raportu 16/2012 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 00 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.ekoholdingsa.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Krzysztof Gradecki Prezes Zarządu
2012-05-23 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wodh8

Podziel się opinią

Share
d2wodh8
d2wodh8