Trwa ładowanie...
d4h29mq

EKO HOLDING S.A. - Odwołanie Wiceprezesów Zarządu EKO HOLDING S.A. (77/2012)

EKO HOLDING S.A. - Odwołanie Wiceprezesów Zarządu EKO HOLDING S.A. (77/2012)

Share
d4h29mq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
EKO HOLDING S.A.
Temat
Odwołanie Wiceprezesów Zarządu EKO HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka, Emitent) informuje, iż uchwałą nr 2/2012 z 07 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 07 grudnia 2012r Pana Krzysztofa Kruszelnickiego z Zarządu Spółki w której sprawował funkcję wiceprezesa a uchwałą nr 3/2012 z 07 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 07 grudnia 2012r Pana Jarosława Śmigrodzkiego z Zarządu Spółki, w której również sprawował funkcję wiceprezesa. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 21

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h29mq

| | | EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO HOLDING S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-114 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paprotna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 395 56 04 | | (71) 395 56 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@eko.pl | | www.eko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-18-13-652 | | 932994186 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Włodzimierz Karandyszowski Prezes Zarządu
2012-12-07 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h29mq

Podziel się opinią

Share
d4h29mq
d4h29mq