Trwa ładowanie...
d4jniej
d4jniej
espi

EKO HOLDING S.A. - Odwołanie Wiceprezesów Zarządu EKO HOLDING S.A. (77/2012)

EKO HOLDING S.A. - Odwołanie Wiceprezesów Zarządu EKO HOLDING S.A. (77/2012)
Share
d4jniej
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
EKO HOLDING S.A.
Temat
Odwołanie Wiceprezesów Zarządu EKO HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka, Emitent) informuje, iż uchwałą nr 2/2012 z 07 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 07 grudnia 2012r Pana Krzysztofa Kruszelnickiego z Zarządu Spółki w której sprawował funkcję wiceprezesa a uchwałą nr 3/2012 z 07 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 07 grudnia 2012r Pana Jarosława Śmigrodzkiego z Zarządu Spółki, w której również sprawował funkcję wiceprezesa. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 21

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 04 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.eko.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)
d4jniej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Włodzimierz Karandyszowski Prezes Zarządu
2012-12-07 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jniej

Podziel się opinią

Share
d4jniej
d4jniej