Trwa ładowanie...
d2wcgpf
espi

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w EKO HOLD...

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w EKO HOLDING S.A. (68/2012)
Share
d2wcgpf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO Holding S.A. informuje, iż dziś, tj. 07 listopada 2012r., otrzymał pisemne zawiadomienie od Ecorse Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Ecorse) w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o Ofercie. Ecorse poinformował, iż w wyniku wezwania ogłoszonego przez Ecorse w dniu 10 września 2012 r. na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie (zwane dalej "Wezwanie") udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów spółki EKO HOLDING S.A. na rachunku Ecorse zwiększył się do 97,975893% Ecorse poinformował, iż nabycie przez Ecorse 17.422.201 akcji w EKO Holding nastąpiło w wyniku wezwania ogłoszonego przez Ecorse w dniu 10 września 2012 r. na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła 6 listopada 2012 r. W
ramach Wezwania Ecorse nabył uprzednio 28.492.014 akcji w EKO Holding w dniu 23 października 2012 r. oraz 1.718.338 akcji w EKO Holding w dniu 29 października 2012 r. Przed dniem 6 listopada 2012 r. Ecorse posiadał 30.210.352 akcji w EKO Holding, stanowiących 62,139987% kapitału zakładowego EKO Holding, upoważniających do 30.210.352 głosów na walnym zgromadzeniu EKO Holding, co stanowi 62,139987% głosów na walnym zgromadzeniu EKO Holding. Na dzień 6 listopada 2012 r. Ecorse posiada 47.632.553 akcji w EKO Holding, stanowiących 97,975893% kapitału zakładowego EKO Holding, upoważniających do 47.632.553 głosów na walnym zgromadzeniu EKO Holding, co stanowi 97,975893% głosów na walnym zgromadzeniu EKO Holding. Łącznie w ramach Wezwania Ecorse nabyła 47.632.553 akcji w EKO Holding, stanowiących 97,975893% kapitału zakładowego EKO Holding, upoważniających do 47.632.553 głosów na walnym zgromadzeniu EKO Holding, co stanowi 97,975893% głosów na walnym zgromadzeniu EKO Holding. Intencją Ecorse jest nabycie 48.616.605
akcji w EKO Holding, stanowiących 100% kapitału zakładowego EKO Holding i uprawniających do 48.616.605 głosów na walnym zgromadzeniu EKO Holding, stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu EKO Holding. Intencją Ecorse jest zniesienie dematerializacji akcji EKO Holding oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z powyższym Ecorse zamierza doprowadzić do podjęcia na walnym zgromadzeniu EKO Holding uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji EKO Holding, a następnie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zniesienie dematerializacji tych akcji oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o wycofanie tych akcji z obrotu na rynku regulowanym. Z uwagi na to, że Ecorse osiągnęła w ramach Wezwania więcej niż 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKO Holding, Ecorse rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji w EKO Holding będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych.
Alternatywnie, Ecorse rozważy ogłoszenie wezwania na podstawie art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie przed zniesieniem dematerializacji akcji. Z dniem 23 października 2012 r. EKO Holding stał się podmiotem zależnym od Ecorse. EKO Holding na dzień 15 września 2012 r. posiadał 178.904 akcji EKO Holding (akcje własne), stanowiących 0,367989% udziału w kapitale zakładowym EKO Holding. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 04 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.eko.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)
d2wcgpf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Krzysztof Kruszelnicki Wiceprezes Zarzadu
2012-11-07 Jarosław Śmigrodzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf