Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

EKOKOGENERACJA - Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A. (9/2015) - EBI

EKOKOGENERACJA - Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A. (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podpisanie aneksu do istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 stycznia 2015 r. Emitent podpisał z podmiotem stowarzyszonym ? spółką WGE Sp. z o.o. aneks do Ramowej Umowy Handlowej z dnia 24.05.2011 r. (?Ramowa Umowa Handlowa?), regulującej zasady zakupu od WGE Sp. z o.o. linii do produkcji energii cieplnej z odpadów (?Linie?) z wykorzystaniem pieca ceramicznego WGE, zwanego również Wodorowym Generatorem Energii. Zmiana Ramowej Umowy Handlowej dotyczy zmiany zasad rozliczeń i dokonywania płatności przez Ekokogeneracja S.A. przy zakupie od WGE Sp. z o.o. Linii oraz zakupie w WGE Sp. z o.o. usług montażowych dla Linii. Ze względu na tajemnicę handlową Emitent nie może podać bliższych szczegółów, związanych z podpisanym aneksem do Ramowej Umowy Handlowej. Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Meyer Kierownik Działu Analiz i Rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r