Trwa ładowanie...
d3w6myo

Elektrobudowa szacuje 50 mln zł zysku netto grupy w 2015 roku

Warszawa, 01.03.2016 (ISBnews) - Elektrobudowa szacuje wstępnie, że jej grupa kapitałowa miała w 2015 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 242,8 mln zł i zysk netto 50 mln zł, podała spółka.

Share
d3w6myo

Sama Elektrobudowa miała szacunkowo przychody ze sprzedaży 1 204,2 mln zł i zysk netto 47,2 mln zł w 2015 r., podano również.

"Powyższy szacunek uwzględnia wpływ zdarzeń związanych z realizacją kilku kontraktów, które łącznie przyczyniły się do zmniejszenia zysku netto w stosunku do prognozy wyników roku 2015 przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Najistotniejszy wpływ na korektę prognozy ma zwiększenie kosztów koniecznych do poniesienia w celu intensyfikacji prac oraz zwiększone zaangażowanie potencjału celem nadrobienia opóźnień na kontrakcie "Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV". Dokonane zmiany organizacyjne struktur działalności biznesowej ujawniły ponadto potrzebę poniesienia wyższych kosztów dokończenia niektórych niedoszacowanych zakresów prac, zaznaczono w informacji.

d3w6myo

"Zmiana oceny wyników zakończenia 2015 roku nie będzie miała istotnego wpływu na prognozę wyniku roku 2016. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach, po zaakceptowaniu przez radę nadzorczą, Elektrobudowa przedstawi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2016 roku" - podano również.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2014 r. jej przychody wyniosły 1,11 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)

d3w6myo

Podziel się opinią

Share
d3w6myo
d3w6myo